سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

/نامهربانی هایمان با یار مهربان/

هفته ی کتاب و کتابخوانی بهانه و مجال خوبی است که اندکی از نامهربانی هایمان با این یار مهربان بگوییم.

در این روزهایی که فضای مجازی آن چنان تار و پود زندگی مان را در هم پیچیده و فرصت انس با کتاب را از ما سلب کرده ، بایسته و شایسته است که بازنگری نوینی نسبت به رابطه مان با این گوهر گران سنگ داشته باشیم.

به راستی کتاب نزد ما چه جایگاهی دارد؟ از فرصتی که برای مطالعه اش صرف می کنیم و هزینه ای که برای تهیه اش می پردازیم تا تاثیرگذاری اش بر شیوه ی زیستن و سبک زندگی مان و...

https://blog.okcs.com/wp-content/uploads/2018/09/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

برخی از ما زمان آخرین کتاب هایی که خوانده ایم به شب و روز امتحانات دوران تحصیل و کتاب های درسی مان برمی گردد. با این حال جنس ارتباط مان با فضای مجازی بیشتر از مقداری ست که حتی فکرش را بکنیم.

بالا و پایین کردن های افراطی و بی هدف صفحات اینستاگرام، کانال های تلگرام، وضعیت های واتس اپ و... همگی خبر از غرق شدن در فضای مجازی و جذابیت های کاذبش می دهد که نتیجه اش فرصت سوزی های پرشمار و غیر قابل بازگشت است.

اما به کتاب بازگردیم. در روزهایی حرف از این دوست جفا دیده می زنیم که آمار و سرانه ی مطالعه در کشورمان بسیار پایین است و از دیگر سو شرایط خاص کرونایی، فرصت های خالی قابل توجهی را در اختیارمان گذاشته است که می توان آن ها را سرشار از مطالعه کرد.

پس رواست که در این روزهای کوتاه و شب های طولانی طعم لذیذ با کتاب بودن را بچشیم...
[ یکشنبه 99/9/2 ] [ 9:38 صبح ] [ سرباز ولایت ]