سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

/از فرشتگان برتری یا از حیوانات بدتر؟/

خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شهوت

حیوانات را شهوت داد بدون عقل

 انسان را شهوت داد با عقل

هر انسانی عقلش به شهوتش غلبه کند بهتر از فرشتگان است

هر انسانی شهوتش بر عقلش غلبه کند بدتر از حیوانات است

حال تو در کجا ایستاده ای؟

از فرشتگان برتری یا از حیوانات بدتر؟

خودت قضاوت کن...برچسب‌ها: مسائل جنسی | خودارضایی
[ دوشنبه 92/11/28 ] [ 11:5 عصر ] [ سرباز ولایت ]